Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 78
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Баянгол дүүргийн Модон материалын зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.07.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-07-03 А/119
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.07.03-119.pdf