Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 57
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Протез-ортопедийн үйлчилгээний төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.05.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайд, НЗД-ын тушаал, захирамж 1997-05-06 А/184, А/74
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
МУ-ын Эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын сайд НЗД-ын хамтарсан тушаал, захирамж 1999-10-11 А/254, Б213 Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны харьяанд шилжүүлэв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1. Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хамтарсан захирамж 1997-05-06 А/184, А/74 Протез-Ортопедийн үйлчилгээний төвийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

74_1-4-1.pdf