Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр Бага-Хангай дүүргийн Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.01.07
Тайлбар

БХД-ийн Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани, Хот тохижуулах албыг нэгтгэн

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-01-07 А/05
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-12-16 А/251 Улаанбаатар хотын Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани /УҮГ/-ийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1955.10.10-134.pdf

1997.01.07-05.pdf

251_1-5-1.pdf