Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр УБ хотын Соёл мэдээллийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1996.06.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1996-06-28 А/156
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1996.06.28 - 156.jpg