Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 109
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Худалдаа үйлчилгээний "Меркурий" төв /Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар хороо/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1996.01.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1996-01-25 А/32
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1996.01.25-32.pdf