Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 77
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хүнсний "Сэлбэ" зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1996.01.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1996-01-11 А/23
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1996.01.11-23.pdf