Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 75
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Малын "Хуаран" зах /Баянзүрх дүүргийн 8 хороо/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1996.01.10
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1996-01-10 А/04
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1996.01.10-04.pdf