Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 74
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр БЗД-ийн "Дөрвөн Уул" хүнсний зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1995.08.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-08-03 А/157
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.08.03-157.pdf