Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 73
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр БГД-ийн "Баянхайрхан" хүнс барааны зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1995.08.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-08-03 А/156
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.08.03-156.pdf