Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 72
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хүнсний танан эрдэнэ зах /Хануул дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1995.03.09
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-03-09 А/54 Хүнсний Танан эрдэнэ зах
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.03.09-54.pdf