Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Боловсролын газрын дэргэдэх "Судалгаа арга зүйн төв"
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1995-02-23 А/45 Боловсрол төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/57 Нийслэлийн Боловсролын газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.02.23 - 45.pdf

57_1-5-1.pdf