Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Чингэлтэй дүүргийн үйлдвэрлэл, сургалтын төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1994.04.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1994-04-21 А/74
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1994.04.21-74.jpg