Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Улсын Нотариатын контор
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.12.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1993-12-25 А/275
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.12.25-275.jpg