Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 71
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хүнс барааны Хар хорин зах /Баянгол дүүрэг 5 хороо/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.12.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1993-12-22 А/274
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.12.22-274.pdf