Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Трактор комбайны жолооч нарыг бэлтгэх курс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1966.06.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын намын хороо, УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол тогтоол 1966-06-02 382/185 Трактор комбайны жолооч нарыг бэлтгэх курс
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1966.06.02.185.pdf