Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 18
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр Мааньт хотхоны хүлээн авах ашиглалтын өмнөх захиргаа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1989.04.15
Тайлбар

ГЗ-ны 1989 оны 228 дугаар тогтоолоор хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын эдийн засгийн гадаад харилцаа, хангамжийн яамны сайдын тушаал, УБ хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны захиргааны тогтоол 1989-04-15 143/77 Мааньт хотхоны хүлээн авах ашиглалтын өмнөх захиргаа
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1989.04.15-143.77.pdf