Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Хараагүй дүлий иргэдийн хөдөлмөр сургалтын төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1989.10.27
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монголын хараагүй, дүлий иргэдийн нийгэмлэгийн дарга, БНМАУ-ын ардын боловсролын яамны сайдын тушаал, УБ хотын АДГЗ-ны даргын захирамж 1989-10-27 11/227/А/45 Хараагүй дүлий иргэдийн хөдөлмөр сургалтын төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1989.10.27_Page_1.jpg