Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр "Монгол Лифт" компани УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.11.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-11-14 331 Монгол лифт компани УҮГ
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1995-08-03 А/160 ОСНАА-н харьяа болсон
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1991.11.14-331.pdf

2.1995.08.03-160.jpg