Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Хотын аюулгүйн сан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.10.31
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-10-31 310 Хотын аюулгүйн сан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.10.31 - 310.pdf