Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Төсөв, санхүү
Байгууллагын нэр Санхүүгийн хяналт шалгалтын алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.10.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-10-14 294 Санхүүгийн хяналт шалгалтын алба
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-05 Б/47 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт шалгалтын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 17 Санхүүгийн хяналт шалгалтын газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.10.14-294.jpg

47_1-5-1.pdf

17_1-3-1.pdf