Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Улаанбаатар Уянга чуулга
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1988.09.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын соёлын яамны коллеги, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-09-29 25/245 Улаанбаатар уянга чуулга
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.09.29-25.245.pdf