Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 25
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Нөхөн сэргээх, өндөр настны эмчилгээний төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.04.16
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Эрүүлийг хамгаалах яамны сайдын тушаал, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-04-16 А/76/104 Нөхөн сэргээх, өндөр настны эмчилгээний төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-н эрүүлийг хамгаалах яам, УБХАДХГЗ-ны хамтарсан тогтоол 1987-04-16 А/76/104 Нөхөн сэргээх өндөр настны эмчилгээний дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.04.16 u0410.76.104.pdf

1987.04.16 - 76.104.pdf