Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 24
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Элэг, цөсний архаг өвчтэй хүүхдийн сувилал
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.08.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын эрүүлийг хамгаалах яам, сангийн яамны сайдын тушаал,УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-08-06 А/179/238 Элэг, цөсний архаг өвчтэй хүүхдийн сувилал
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.08.06 - 179.238.pdf