Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хог Хаягдалын Цэг /Багануурын районд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.05.22
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-05-22 102 Хог хаягдалын цэг /Багануурын районд/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1986.05.22-102.jpg