Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 23
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Хүүхдийн Стоматологийн төв, поликилиник
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1985.12.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Эрүүлийг хамгаалах яамны сайдын тушаал, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1985-12-02 182/207 Хүүхдийн стоматологийн төв, поликилиник
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1985.12.02 -182.207.pdf