Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 36
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Найрамдлын районы барилгачин спорт хороо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1984.12.4
Тайлбар

НЗД-ийн 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын барилга, барилгын материалын үйлдвэрийн яамны коллеги, БНМАУ-ын биеийн тамир спортын улсын хорооны гишүүд, УБ хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны гишүүдийн хурлын тогтоол 1984-12-04 41/72/228 Барилгачин спорт хороо
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-01-06 3
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1984.12.04-228.pdf

1991.01.06-03.pdf