Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 17
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хогийн цэг /Налайх районы хуурай хог хаягдалын цэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1984.02.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1984-02-02 21 Хогийн цэг /Налайх районы хуурай хог хягдалын цэг/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1984.02.02-21.pdf