Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 28
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр 4-р дэлгүүр /3-4 хорооллын/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1983.08.23
Тайлбар

АДХГЗ-ны 1989 оны 161 дүгээр тогтоол

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын худалдааа бэлтгэлийн яамны коллеги, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1983-08-23 210/160 4-р дэлгүүр
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1983.08.23-160.pdf