Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 35
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Биеийн тамир, спортын хороо /Багануурын район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1983.03.04
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын Биеийн тамир, спортын улсын хорооны гишүүд, УБ хотын АДХГЗ-ны хамтарсан хурлын тогтоол 1983-03-04 27/49 Биеийн тамир, спортын хороо /Багануурын район/
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Нийслэлийн засаг даргын захирамж 1994-04-07 А/54 Нийслэлийн биеийн тамир, спортын хорооны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 09 Биеийн тамир, спортын хорооны дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1983.03.04-27.49.pdf

54.1-9-2.pdf

09_1-4-1.pdf