Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 32
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр 6 дугаар дэлгүүр /Төмөр замын хэрэг эрхлэх газрын худалдааны 4 дүгээр конторын харьяа/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

УБ хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1989 оны 161-р тогтоолоор хүчингүй болсон.

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1983-02-10 26 Мах, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний дэлгүүр
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1983.02.10-26.pdf