Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 16
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр 12 дугаар хорооллын паркыг хариуцан арчлан хамгаалах бригад
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1983.01.20
Тайлбар

УБ хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1989 оны 161-р тогтоолоор хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1983-01-20 15 12 дугаар хорооллын паркыг хариуцан арчлан хамгаалах бригад
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1983.01.20-15.pdf