Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Хандгайт дахь 150 хүүхдийн зуслан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Ардын боловсролын яамны коллеги, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1982-06-22 232/174 Алтан хараацай зуслан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.06.22.232.174.jpg