Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хогийн цэг /Биокомбинат дахь Баруун морингийн даваа/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.07.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1982-07-06 147 Хогийн цэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.07.06-147.pdf