Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 41
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Октябрийн районы Керамикийн үйлдвэрийн гуанз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.04.15
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282-р захирамжаар хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1982-04-15 64 Гуанз
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.04.15-64.pdf