Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Улаанбаатар Таймс хэвлэх үйлдвэр
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

Үнэт цаас компани, Эрдэм компанийг Улаанбаатар таймс хэвлэх үйлдвэртэй нэгтгэсэн

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХТ-ийн тогтоол 2000-08-23 102 Улаанбаатар таймс хэвлэх үйлдвэр УҮГ
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ын тогтоол 2005-06-22 130
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.08.23-102.pdf

2005.06.22-130.pdf