Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Төсөв, санхүү
Байгууллагын нэр Эрүүл мэндийн газрын тооцоолон бодох "Манал" төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.03.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1993-03-18 А/38 Эрүүл мэндийн газрын тооцоолон бодох
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.03.18-38.jpg