Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 139
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Өлзий компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1992.02.13
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АХГЗ-ны тогтоол 1992-02-13 36 Өлзий компани
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-03-26 86 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны харьяа Монгол үндэстний кино телевиз, дүрс бичлэгийн Өлзий компанийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1992.02.13-36.pdf

86_1-5_Page_5-2.pdf