Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 32
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Ажилчны районы Хөдөлмөр нийгэмлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Монголын Үндэсний Олимпын хороо, АДХГЗ-ны тогтоол 1990-12-13 54/297 Ажилчны районы биеийн тамир, спортын хороо
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.12.13-297.pdf