Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын Архитектур төлөвлөлтийн газрын зураг төсвийн товчоо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 55
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-29 108 Хотын зураг төсвийн товчоо
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-05-25 166 Нийслэлийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-01-16 14 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.29-108.jpg

166_1-11-1.pdf

14_1-9-1.pdf

1991.12.24-363.pdf