Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 22
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Нөөц НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 172
Байгуулагдсан огноо 1991.01.02
Тайлбар

Нөөц НӨҮГ-ын эрхэлж байсан ажил үүргийг хот тохижилтийн газарт шилжүүлсүгэй

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 0000-00-00 Хоёрдагч түүхий эдийн контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-24 361 Нөөц компани УҮГ
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2007-06-06 107
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-08-21 А/180 Нөөц /УҮГ/ компанийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 33
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2007.06.06-107.pdf

1991.12.24-361.pdf

180_1-20-1.pdf

33_1-6-1.pdf

1. Түүхчилсэн лавлах-nuuts-konpani.pdf