Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Төсөв, санхүү
Байгууллагын нэр Тооцоолох төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 105
Байгуулагдсан огноо 1990.04.19
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-04-19 60 Тооцоолох төв байгуулах
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.04.19-60.pdf