Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Вижн Нүдний эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2001-06-06 92
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2001.06.06 -92.pdf