Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Мэргэжил дээшлүүлэх семинар, курс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1967.07.20
Тайлбар

дэлгүүр,гуанзны эрхлэгч,нябо нярав,зөөгч,кассчин моторлёрын жолооч нарын курс

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1967-07-20 189
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1967.07.20.189.jpg