Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Монголын Уламжлалт Эмнэлэг, Сургалтын төвийн "Манба дацан"
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХТ-ийн тогтоол 1995-04-12 24 Монголын уламжлалт эмнэлэг, сургалтын төвийн
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.04.12- 24.jpg