Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 18
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын Ардын Депутатуудын Хурлын Гүйцэтгэх Захиргааны Эрүүл мэндийн газрын даргы 1970-07-01 126 Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар эмнэлэгийг 50 ортой хүүхдийн тасаг, тусгай тасаг, аж ахуйн тасгуудтайгаар үүсгэн байгуулсан
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
2012-05-07 58 Нийслэлийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн байгуулав
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2012.05.07emneleg.pdf

-58.эмнэлэгpdf

suhbaatarduurgiinnegdsenemneleg.pdf