Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 144
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн салбар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1988.10.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны 1988-10-29 60 дугаар тушаал Эмнэлэг үйлчилгээний
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДГЗХ-ын тогтоол 1990-02-01 Хоршооллыг эмнлэг үйлчилгээ эрхлэн явуулах төв болгон баталгаажуулсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

huviinhevshliinsalbariinuusel.pdf