Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 150
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Эрүүл ахуй,Халдвар судлалын хяналтын алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 177
Байгуулагдсан огноо 1921.08.15
Тайлбар

Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

nisleliineruulahuihaldbarsudlaliihynaltiinalba.pdf