Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 149
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Ионсей Найрамдал эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 249
Байгуулагдсан огноо 1993.08.10
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын Их хурал, Эрүүл мэндийн яам 1993-08-10 Ионсей Их сургууль Монгол улсын хамтарсан эмнэлэг байгууулах тухай
Монгол улсын Эрүүл мэндийн яам, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар,Ионсей их сургууль хооронд 1994-04-01 Монгол улс Солонгос улсын хамтарсан эмнэлэг байгуулсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ionseinairamdalemneleg.pdf