Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 148
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын төмөр замын төв эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1938.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1938-01-01 Замчид тэдний гэр бүлийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор эмнэлгийн салбаруудыг байгуулан ажилуулсан түүхтэй
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1951-01-05 12 орон тоотой анх нээгдэж Зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд ажиллаж амбулторийн тусламж үзүүлж эхэлсэн.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ulaanbaatarhotiintomorzaminemneleg.pdf