Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 148
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Хүүхдийн клиник сувилал №20
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1961.06.12
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1961-06-12 Хүүхэд асрах газар нэртэйгээр 100 ортой, 22 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
ЭМСайдын, Нийслэлийн Засаг даргын 1991-01-01 39/83 Хүүхдийн сувилал нэртэй болсон
ЭМСайдын, Нийслэлийн Засаг даргын 2001-01-01 98/197 тоот Хүүхдийн клиник сувилал болж өргөжсөн
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
МУ-ын ЗГ-ын,НИТХ-ын,НЗД-ын 2003-01-01 34/128/478 тоот гэрээг үндэслэн
Нийслэлийн Өмч хувьчлалын комиссын 2004-04-01 38 тоот тогтоолоор хувьчилсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

huuhdiinkliniksuvilal20.pdf